Categorie AM

AM DETALII:

  • Vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depaşeşte 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depaşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric.

INFORMATII CURS:

  • Durata cursului este de 2 săptămâni, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 8 ore de pregătire practică în poligon (pregătirea teoretică o precede pe cea practică). Pentru solicitanţii care au adeverinţă de la o şcoală de conducători auto, cursul durează o săptămână, timp în care efectuează 24 ore pregătire teoretică şi 4 ore pregătire practică în poligon.

 

OBLIGATIILE CURSANTULUI:

  • să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
  • să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
  • să respecte programa de învăţământ şi indicaţiille instructorului auto;
  • să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

CONDITII PENTRU INSCRIERE:

  • vârsta: 16 ani fără trei luni;
  • apt din punct de vedere medical şi psihologic
  • să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002.
  • act notarial al Reprezentantului legal că este de acord ca persoana minoră să susţină examenul pentru obţinerea permisului de conducere

DETALII EXAMEN:

Examenul constă într-o proba teoretică şi una practică, în poligon. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 întrebări rezolvate corect. Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp.

Comments are closed.